Danh sách quay thưởng
STT Tên khách hàng Số hợp đồng Số điện thoại Mã dự thưởng
1 LÊ HÒA BÌNH SGH733*** 0793088*** 101823
2 Ho Van Phong HNH466*** 0793142*** 113231
3 HA THI CAM SGH683*** 0793211*** 104207
4 NGUYỄN XUÂN TÙNG HPFD74*** 0793268*** 111397
5 Huynh Quang Minh HUD025*** 0793288*** 120405 134313
6 VU THI TINH HPFD61*** 0793318*** 128723
7 Tran Vu Hoang Trung NTFD08*** 0793537*** 112189
8 Nguyen Phu Quy NTFD43*** 0793537*** 112203
9 Huynh Thi Hong Trang NTD041*** 0793537*** 118917
10 Le Thi Quynh Mi SGH742*** 0793660*** 137139