Danh sách trúng thưởng
STT Giải thưởng Tên Khách Hàng Mã dự thưởng
1 Giải đặc biệt PHAM THANH NGHE 130379
2 Giải nhất Nguyen Duc Tung 107363
3 Giải nhất NGÔ THỊ HẢI 110313
4 Giải nhất BÙI VĂN TÙNG 116729
5 Giải nhất LÊ VŨ MANH HÀ 110151
6 Giải nhất Nguyen Thi Thanh 118911
7 Giải nhì Trinh Manh 132607
8 Giải nhì Do Duy Thanh 131915
9 Giải nhì Pham Hong Hien 117391
10 Giải nhì NGUYỄN THỊ XUYẾN 117327