Trình duyệt Internet Explorer bạn dang sữ dụng đã lỗi thời. Nó có thể không hiển thị được một số chức năng của wesite.
Vui lòng cập nhật phiên bản mới, hoặc cài đặt một trong các trình duyệt miễn phí tuyệt vời như: Google Chrome, Opera, Safari.

Tại địa chỉ khách hàng
Tại địa chỉ khách hàng image

     + Thu bằng máy POS: Khách hàng đăng ký hình thức thanh toán "Tại địa chỉ khách hàng" sẽ có nhân viên thu cước của FPT Telecom đến thu. Phí dịch vụ thu cước tại địa chỉ khách hàng tính theo thời điểm thanh toán. 
   Nhân viên thu cước sẽ thực hiện thu cước qua máy POS và in biên nhận thanh toán trả khách hàng.Trường hợp khách hàng muốn nhận hóa đơn điện tử, khách hàng vui lòng truy cập vào http://member.fpt.vn sau khi hoàn tất quá trình thanh toán.

   Khu vực áp dụng thanh toán: Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Nha Trang.
     
    + Thu bằng hóa đơn: Khách hàng đăng ký hình thức thanh toán "Tại địa chỉ khách hàng" sẽ có nhân viên thu cước của FPT Telecom đến thu. Phí dịch vụ thu cước tại địa chỉ khách hàng tính theo thời điểm thanh toán.
   Nhân viên thu cước sẽ đến tại địa chỉ khách hàng đăng ký để thu cước và hoàn trả phiếu thu cho khách hàng khi hoàn tất thanh toán.Trường hợp khách hàng muốn nhận hóa đơn điện tử, khách hàng vui lòng truy cập vào http://member.fpt.vn sau khi hoàn tất quá trình thanh toán.

   Khu vực áp dụng thanh toán: Toàn quốc