Trình duyệt Internet Explorer bạn dang sữ dụng đã lỗi thời. Nó có thể không hiển thị được một số chức năng của wesite.
Vui lòng cập nhật phiên bản mới, hoặc cài đặt một trong các trình duyệt miễn phí tuyệt vời như: Google Chrome, Opera, Safari.

Tại quầy các ngân hàng
Tại quầy các ngân hàng image

STT

Tại các điểm giao dịch của Ngân hàng

Thông tin quầy ngân hàng thanh toán

Địa điểm
áp dụng

1

Ngân hàng Quân Đội (MB Bank)

https://mbbank.com.vn/mangluoi/Pages/default.aspx

Tại Hà Nội, TP. HCM

Khách hàng nhấp chuột vào đường link  để tra cứu điểm giao dịch của Ngân hàng Quân Đội (MB). Hệ thống sẽ cung cấp cho khách hàng các điểm giao dịch gần nhất theo khu vực khách hàng lựa chọn. 
Thông tin hiển thị sẽ bao gồm tên điểm giao dịch, địa chỉ, số điện thoại để khách hàng dễ dàng sử dụng.
Quý khách cũng có thể gọi tổng đài chăm sóc khách hàng (04) 37674050 - 1900 545426 để được hỗ trợ và giải đáp.

2

Ngân hàng Tienphong (TPBank)

https://tpb.vn/contact-us/find-a-branch

Toàn quốc

Khách hàng nhấp chuột vào đường link  để tra cứu điểm giao dịch của Ngân hàng TP (TP Bank). Hệ thống sẽ cung cấp cho khách hàng các điểm giao dịch gần nhất theo khu vực khách hàng lựa chọn. 
Thông tin hiển thị sẽ bao gồm tên điểm giao dịch, địa chỉ, số điện thoại để khách hàng dễ dàng sử dụng.
Quý khách cũng có thể gọi tổng đài chăm sóc khách hàng (04) 37683683 - 1900 585885 để được hỗ trợ và giải đáp.

3

Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV)

http://bidv.com.vn/chinhanh/Ban-do.aspx

Toàn quốc

Khách hàng nhấp chuột vào đường link  để tra cứu điểm giao dịch của Ngân hàng BIDV. Hệ thống sẽ cung cấp cho khách hàng các điểm giao dịch gần nhất theo khu vực khách hàng lựa chọn. 
Thông tin hiển thị sẽ bao gồm tên điểm giao dịch, địa chỉ, số điện thoại để khách hàng dễ dàng sử dụng.
Quý khách cũng có thể gọi tổng đài chăm sóc khách hàng (04) 22200588 - 1900 9247 để được hỗ trợ và giải đáp.

4

Ngân hàng Nam Á Bank (NamA Bank)

http://www.namabank.com.vn/chi-nhanh-phong-giao-dich/332

Toàn quốc

Khách hàng nhấp chuột vào đường link  để tra cứu điểm giao dịch của Ngân hàng Nam Á. Hệ thống sẽ cung cấp cho khách hàng các điểm giao dịch gần nhất theo khu vực khách hàng lựa chọn. 
Thông tin hiển thị sẽ bao gồm tên điểm giao dịch, địa chỉ, số điện thoại để khách hàng dễ dàng sử dụng.
Quý khách cũng có thể gọi tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 6679 để được hỗ trợ và giải đáp.

5

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)

http://www.sacombank.com.vn/Pages/Bando.aspx

Toàn quốc

Khách hàng nhấp chuột vào đường link  để tra cứu điểm giao dịch của Ngân hàng Sacombank. Hệ thống sẽ cung cấp cho khách hàng các điểm giao dịch gần nhất theo khu vực khách hàng lựa chọn. 
Thông tin hiển thị sẽ bao gồm tên điểm giao dịch, địa chỉ, số điện thoại để khách hàng dễ dàng sử dụng.
Quý khách cũng có thể gọi tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 5555 88 - (04) 83526 6060 để được hỗ trợ và giải đáp.

6

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB)

https://www.scb.com.vn/browsenetwork.aspx

Toàn quốc

Khách hàng nhấp chuột vào đường link  để tra cứu điểm giao dịch của Ngân hàng SCB. Hệ thống sẽ cung cấp cho khách hàng các điểm giao dịch gần nhất theo khu vực khách hàng lựa chọn. 
Thông tin hiển thị sẽ bao gồm tên điểm giao dịch, địa chỉ, số điện thoại để khách hàng dễ dàng sử dụng.
Quý khách cũng có thể gọi tổng đài chăm sóc khách hàng 1800 5454 38  để được hỗ trợ và giải đáp.

7

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)

http://eximbank.com.vn/Home/Static/mangluoiCN_PGD.aspx

Toàn quốc

Khách hàng nhấp chuột vào đường link  để tra cứu điểm giao dịch của Ngân hàng Eximbank. Hệ thống sẽ cung cấp cho khách hàng các điểm giao dịch gần nhất theo khu vực khách hàng lựa chọn. 
Thông tin hiển thị sẽ bao gồm tên điểm giao dịch, địa chỉ, số điện thoại để khách hàng dễ dàng sử dụng.
Quý khách cũng có thể gọi tổng đài chăm sóc khách hàng 1800 1199  để được hỗ trợ và giải đáp.

8

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân (NCB)

http://www.ncb-bank.vn/index.php/gioi-thieu/mang-luoi.html

Toàn quốc

Khách hàng nhấp chuột vào đường link  để tra cứu điểm giao dịch của Ngân hàng NCB. Hệ thống sẽ cung cấp cho khách hàng các điểm giao dịch gần nhất theo khu vực khách hàng lựa chọn. 
Thông tin hiển thị sẽ bao gồm tên điểm giao dịch, địa chỉ, số điện thoại để khách hàng dễ dàng sử dụng.
Quý khách cũng có thể gọi tổng đài chăm sóc khách hàng (08) 38216 216  để được hỗ trợ và giải đáp.

9

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC)

http://www.bidc.vn/lienhe/bidclienhe.aspx

Toàn quốc

Khách hàng nhấp chuột vào đường link  để tra cứu điểm giao dịch của Ngân hàng BIDC. Hệ thống sẽ cung cấp cho khách hàng các điểm giao dịch gần nhất theo khu vực khách hàng lựa chọn. 
Thông tin hiển thị sẽ bao gồm tên điểm giao dịch, địa chỉ, số điện thoại để khách hàng dễ dàng sử dụng.
Quý khách cũng có thể gọi tổng đài chăm sóc khách hàng (08) 62 666 999  để được hỗ trợ và giải đáp.