Ưu đãi

Khi thanh toán online cước Internet và Truyền hình qua kênh FPT Telecom

Điều kiện áp dụng ưu đãi xem tại đây

Kênh thanh toán online của FPT Telecom

Đăng ký để nhận thông tin ưu đãi

Điều kiện áp dụng

1. Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân hoặc hộ gia đình trả cước dịch vụ Internet và Truyền Hình FPT Telecom qua các kênh online: ứng dụng Hi FPT, trang Member FPT (www.fpt.vn/member), trang Pay FPT (www.fpt.vn/pay), quét mã QR trên email thông báo cước, website và ứng dụng của FPT Telecom.
2. Thời gian áp dụng: Từ 01/01/2019 - 31/03/2019
3. Phạm vi khuyến mại: TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
4. Cơ cấu khuyến mại:
4.1. Khách hàng trả sau
Khách hàng trả sau sẽ được giảm trừ vào cước tháng kế tiếp:
20.000 đồng/hợp đồng/tháng khi thanh toán tự động AutoPay trên Hi FPT.
10.000 đồng/hợp đồng/tháng khi thanh toán online thành công trên: ứng dụng Hi FPT, trang Member FPT, trang Pay FPT và quét mã QR trên email thông báo cước hàng tháng hoặc website/ứng dụng của FPT Telecom.
4.2. Khách hàng trả trước
Khách hàng trả trước hiện hữu gia hạn hợp đồng và khách hàng trả sau chuyển sang trả trước thanh toán online thành công trên ứng dụng Hi FPT, trang Member FPT và Pay FPT được giảm trừ trực tiếp trên số tiền cần thanh toán:
100.000 đồng đối với hợp đồng 12 tháng trở lên.
50.000 đồng đối với hợp đồng 6 tháng.