Trình duyệt Internet Explorer bạn dang sữ dụng đã lỗi thời. Nó có thể không hiển thị được một số chức năng của wesite.
Vui lòng cập nhật phiên bản mới, hoặc cài đặt một trong các trình duyệt miễn phí tuyệt vời như: Google Chrome, Opera, Safari.

Đăng ký dịch vụ

Khách hàng đăng ký online sẽ được hưởng các ưu đãi đặc biệt:

Bước 1: Đăng nhập

Khách hàng vui lòng truy cập vào website www.fpt.vn và chọn Mục “Đăng ký dịch vụ”.

Bước 2: Gửi yêu cầu đăng ký

  • Tại Mục “Đăng ký dịch vụ”, Người Sử Dụng cần điền đầy đủ tất cả các thông tin.
  • Nhập mã xác nhận (captcha)
  • Bấm Click chọn “GỬI”.

Bước 3: Thanh toán

  • FPT sẽ kiểm tra, tư vấn và xác nhận thủ tục, chi phí gói dịch vụ cho Khách hàng.
  • Khách hàng thanh toán dịch vụ đã chọn.

Bước 4: Ký kết Hợp Đồng Điện Tử

FPT gửi tên đăng nhập (user) và mật khẩu (password) bằng tin nhắn cho Khách hàng để Khách hàng đăng nhập vào Mục “Đăng ký dịch vụ” để ký kết Hợp Đồng Điện Tử.