Trình duyệt Internet Explorer bạn dang sữ dụng đã lỗi thời. Nó có thể không hiển thị được một số chức năng của wesite.
Vui lòng cập nhật phiên bản mới, hoặc cài đặt một trong các trình duyệt miễn phí tuyệt vời như: Google Chrome, Opera, Safari.

Máy chủ Tên miền Lưu trữ Truyền số liệu Kênh thuê riêng Điện thoại cố định Dịch vụ tin nhắn Máy chủ image

Bảng giá dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ

Mô tả

SILVER

TITAN

GOLD

PLATINIUM

 1. PHÍ KHỞI TẠO VÀ PHÍ HÀNG THÁNG (VNĐ)
 2. Phí khởi tạo
 

 2,000,000

 1. Phí hàng tháng

           2,000,000

           2,500,000

               3,500,000

         5,000,000

 1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 2. Không gian Rack
 

Rack 1U

Rack 1U

Rack 1U

Rack 1U

 1. PSU (Công suất nguồn tiêu chuẩn)

400W

 1. Lưu lượng thông tin

Không giới hạn

 1. Băng thông trong nước

300 Mbps

500Mbps

700Mbps

1 Gbps

 1. Băng thông quốc tế (Upload = Download)

5 Mbps

10 Mbps

15 Mbps

20 Mbps

 

 1. Phần băng thông QT sẽ QoS theo mỗi Group IP/ đi theo 01 port cấp cho khách hàng
  2. Phần băng thông trong nước: Limit ở mức 65% băng thông niêm yết cho khách hàng
 2. Ổ cắm mạng
 

1 Gbps

 7.IP tĩnh

01 IP/máy chủ

 1. Hỗ trợ kỹ thuật

24 x 7

 9.Theo dõi lưu lượng

 1. NAV F- Secure cho server

Không

 III. DỊCH VỤ BỔ SUNG (VND)

 1. Bổ sung IP tĩnh

200,000

 1. Bổ sung IP tĩnh và ổ cắm mạng

1,000,000

1,500,000

2,500,000

4,000,000

 1. Bổ sung không gian rack 01U

300,000

 1. Bổ sung Công suất điện PSU (100W)

200,000

5.Bổ sung hệ thống firewall

500,000

 1. Bổ sung dịch vụ quản trị hệ thống

1.500.000

 1. Bổ sung dịch vụ quản trị email

2.000.000

 1. Phần mềm quản lý DirectAdmin (trả 12 month / lần)

200,000

 1. Phần mềm quản lý Hosting Controller (trả 12 month / lần)

500,000

 1. Phần mềm Anti-Virus F-Server Secure (Windows/Linux) (trả 12 tháng/lần)

300,000

 1. THỜI HẠN HỢP ĐỒNG VÀ THANH TOÁN TỐI THIỂU

Thời hạn hợp đồng tối thiểu

12 tháng