Trình duyệt Internet Explorer bạn dang sữ dụng đã lỗi thời. Nó có thể không hiển thị được một số chức năng của wesite.
Vui lòng cập nhật phiên bản mới, hoặc cài đặt một trong các trình duyệt miễn phí tuyệt vời như: Google Chrome, Opera, Safari.

Thông báo về việc Tập đoàn FPT chào mua cổ phần FTEL

Thứ hai, 11 tháng 08 2014 07:43 AM

 Kính gửi Quý Cổ Đông.

Căn cứ vào nghị quyết sp61 212/FPT-FCC do HĐQT Công ty Cổ Phần FPT thông qua ngày 4 tháng 8 năm 2014
Ban Quan hệ Cổ đông Công ty Cổ phần Viễ n thông FPT xin trân trọng thông báo:
“Tập Đoàn FPT chào mua lại cổ phần Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT từ các cổ đông tổ chức/cá nhân ngoài SCIC với giá 52.000 đ/cổ phần.
Thời gian giao d ịch từ ngày 08/08/2014 đế n hế t ngày 09/09/2014.
Đơn vị được Tập đoàn FPT chỉ  định đứng ra làm đại lý giao d ịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT. Đị a chỉ: Tầng 2, 71 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội.
Thông tin liên quan đế n giao dị ch, cổ đông có thể liên hệ với đại diện của Công ty Cổ phần Chứng Khoán FPT là ông Phạm Thế Hùng - số điện thoại: 0904 238 666
Trân trận thông báo
Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT