1900 6600
Live Chat
1900 6600

Công bố danh sách khách hàng trúng thưởng chương trình “RINH VẠN QUÀ TẾT”

Internet FPT  |  Truyền hình FPT  |  Dịch vụ Online , 28-02-2022 16:08

Vào ngày 25/02/2022, FPT Telecom đã tổ chức buổi lễ quay thưởng chương trình “RINH VẠN QUÀ TẾT” cho các khách mua mới sản phẩm dịch vụ của FPT Telecom trong giai đoạn từ 15/01/2022 đến ngày 15/02/2022, để tìm ra những khách hàng may mắn nhận được các phần quà cùng Internet FPT. 

Buổi lễ được diễn ra với sự tham dự của đại diện công ty FPT Telecom. Đồng thời, quá trình quay thưởng được phát sóng trực tuyến trên fanpage FPT Telecom. 

Buổi quay số đã tìm ra được các khách hàng may mắn trúng giải Đặc biệt, giải Nhất, giải Nhì, giải Ba, giải Tư, giải Năm và giải Khuyến khích. Xin vui mừng công bố danh sách khách hàng trúng thưởng như sau: 

1. Giải đặc biệt

 Giải đặc biệt - Rinh vạn quà tết


​​​​

- Khách hàng: Tran Hoang Nghi, SĐT: 0906.640.***, MDT: 572057

- Khách hàng: Tran Duc Phong, SĐT: 0988.861.***, MDT: 246976

2. Giải Nhất: 


- Khách hàng: Tran Thi Hang, SĐT: 0968.388.***, MDT: 553075

- Khách hàng: Nguyen Quang Chung, SĐT: 0332.791.***, MDT: 168421

 
3. Giải Nhì: 


Khách hàng: Dau Thai Son, SĐT: 0983.362.***, MDT: 574505

Khách hàng: Nguyen Thi Kim Lien, SĐT: 0896.663.***, MDT: 063325

Khách hàng: Pham Thi Kim Chi, SĐT: 0941.665.***, MDT: 220410

Khách hàng: Nguyen Thi Hue, SĐT: 0967.276.***, MDT: 747065

Khách hàng: Tran Thi Thuy Hang, SĐT: 0977.647.***, MDT: 638420

Khách hàng: Nguyen Dinh Quan, SĐT: 0372.737.***, MDT: 348731

Khách hàng: Dang Xuan Quy, SĐT: 0866.779.***, MDT: 087178

Khách hàng: Cao The Manh, SĐT: 0967.633.***, MDT: 763316


4. Giải Ba: 


Khách hàng: Bui Van Tan, SĐT: 0383.527.***, MDT: 553579

Khách hàng: Nguyen Phuong Anh, SĐT: 0962.021.***, MDT: 356144

Khách hàng: Ngo Ngoc Cuong, SĐT: 0981.730.***, MDT: 084369

Khách hàng: Le Hong Hai, SĐT: 0975.051.***, MDT: 791268

Khách hàng: CONG TY TNHH PHAM DTRAN, SĐT: 0866.649.***, MDT: 225334

Khách hàng: Le Hong Diem My, SĐT: 0764.266.***, MDT: 062001

Khách hàng: To The Tai, SĐT: 0357.242.***, MDT: 139989

Khách hàng: Nguyen Viet Chien, SĐT: 0974.067.***, MDT: 368562

Khách hàng: Nguyen Thi Thu Trang, SĐT: 0949.990.***, MDT: 346731

Khách hàng: Le Thi Sinh Hong, SĐT: 0387.323.***, MDT: 483634


5. Giải Tư: 


Khách hàng: Dao Van Thao, SĐT: 0985.510.***, MDT: 542507

Khách hàng: Nguyen Van Tieu, SĐT: 0364.588.***, MDT: 580929

Khách hàng: Cao Van Tho, SĐT: 0914.620.***, MDT: 164106

Khách hàng: Nguyen Thi Ut, SĐT: 0977.180.***, MDT: 363456

Khách hàng: Nguyen Thi Thuy Linh, SĐT: 0774.119.***, MDT: 060837

Khách hàng: Mai Tan Binh, SĐT: 0905.558.***, MDT: 044661

Khách hàng: Truong Thanh Tuy, SĐT: 0988.571.***, MDT: 989495

Khách hàng: Nguyen Thi Muc, SĐT: 0389.603.***, MDT: 254464

Khách hàng: Nguyen Minh Hao, SĐT: 0348.347.***, MDT: 041976

Khách hàng: Nguyen Van Huan, SĐT: 0986.097.***, MDT: 978878

Giải Năm: 

Khách hàng: Vu Thi Hien, SĐT: 0359.497.***, MDT: 549203

Khách hàng: Ngo Anh Tuan, SĐT: 0336.895.***, MDT: 302629

Khách hàng: KPA PEO, SĐT: 0336.790.***, MDT: 344488

Khách hàng: Duong Hong Huu, SĐT: 0914.776.***, MDT: 528351

Khách hàng: Nguyen Thi Ngoc Diep, SĐT: 0354.684.***, MDT: 339566

Khách hàng: Tran Thi Hiep, SĐT: 0379.811.***, MDT: 698739


6. Giải khuyến khích


Khách hàng  Ban Thi Ngoc Mai SĐT 0973164017 MDT 628714

Khách hàng Vu An Truyen SĐT 0862461964 MDT 696222

Khách hàng Truong Quoc Thanh SĐT 0934021434 MDT 517056

Khách hàng Ta Thi Thu Hang SĐT 0328687895 MDT 706129

Khách hàng Nguyen Van Dai SĐT 0855888815 MDT 770769

Khách hàng Ngo Tran Phu Khai SĐT 0909888537 MDT 149208

Khách hàng Vu Thi Hong Duyen SĐT 0967916588 MDT 32692

Khách hàng Vuong Thi Xuan SĐT 0976283001 MDT 150376

Khách hàng Mai Thi Kim Hong SĐT 0903175195 MDT 685803

Khách hàng Dinh Thi Ngoc Ha SĐT 0938258619 MDT 779105

Khách hàng Nguyen Van Toan SĐT 0339353197 MDT 190272

Khách hàng Trinh Minh Tuan SĐT 0909400230 MDT 283497

Khách hàng Dao Thi Phan SĐT 0373538508 MDT 431653

Khách hàng Nguyen Thi Loan SĐT 0906342131 MDT 396242

Khách hàng Do Minh Duc SĐT 0948260896 MDT 74992

Khách hàng Nguyen Thi Quy SĐT 0964829522 MDT 654136

Khách hàng Huynh Ngoc Yen SĐT 0902009326 MDT 158891

Khách hàng Nguyen Thanh Ha SĐT 0383910676 MDT 821321

Khách hàng Nguyen Trong Phuc SĐT 0922295687 MDT 996478

Khách hàng Cong Ty Tnhh Phu Kien Nhom Kinh Thuan Thanh SĐT 0903860512 MDT 54421

Khách hàng Kieu Thi Oanh SĐT 0944239539 MDT 932257

Khách hàng Nguyen Thi Xuan Chieu SĐT 0974665227 MDT 453101

Khách hàng Nguyen Ha The Luan SĐT 0931330698 MDT 414340

Khách hàng Pham Thi Diem SĐT 0365457036 MDT 6361

Khách hàng Le Van Quyet SĐT 0348643527 MDT 222833

Khách hàng Tran Quang Dien SĐT 0915270705 MDT 411839

Khách hàng Le Thi Dung SĐT 0908830255 MDT 585027

Khách hàng Nguyen Van Ngoc SĐT 0911811119 MDT 508366

Khách hàng Do Thi Huong SĐT 0396316357 MDT 871841

Khách hàng Phan Thi Duyen SĐT 0784808084 MDT 373642

Khách hàng Truong Thi Ngoc Thuy SĐT 0901364911 MDT 563674

Khách hàng Le Thi Quynh Nhu SĐT 0914056484 MDT 272273

Khách hàng Nguyen Thi Phan SĐT 0353340447 MDT 483914

Khách hàng Pham Nhu Quy SĐT 0949109696 MDT 798304

Khách hàng Do Thi Thom SĐT 0386238351 MDT 320496

Khách hàng Mai Phuong Thao SĐT 0984450646 MDT 959634

Khách hàng Truong Thi Thu Loan SĐT 0347845649 MDT 687704

Khách hàng Bui Van Luong SĐT 0979951680 MDT 168573

Khách hàng Nguyen Viet Tung SĐT 0344590399 MDT 229325

Khách hàng Ngo Viet Dung SĐT 0912544711 MDT 568832

Khách hàng Le Van Hung SĐT 0856280496 MDT 504342

Khách hàng Ta Van Than SĐT 0981311353 MDT 878184

Khách hàng Nguyen Quoc Khanh SĐT 0386039537 MDT 288955

Khách hàng Hoang Thi Thuong Thuong SĐT 0946296866 MDT 675803

Khách hàng Nguyen Manh Hung SĐT 0962586658 MDT 739903

Khách hàng Thach Thi Phat SĐT 0389039839 MDT 941342

Khách hàng Ha Van Minh SĐT 0986302430 MDT 453235

Khách hàng Ngo Thi Bich Thuy SĐT 0964135788 MDT 187290

Khách hàng Cong Ty Tnhh 3M Marketing SĐT 0932944108 MDT 464005

Khách hàng Bui Viet Toan SĐT 0339792384 MDT 337404

Khách hàng Nguyen Thi Anh SĐT 0984682625 MDT 229649

Khách hàng Pham Van Tinh SĐT 0977289450 MDT 581144

Khách hàng Bui Thu Hang SĐT 0346845622 MDT 928993

Khách hàng Doan Van Binh SĐT 0392026268 MDT 131106

Khách hàng Vu Trung Kien SĐT 0969160631 MDT 199955

Khách hàng Nguyen Thi Xoa SĐT 0966612533 MDT 433313

Khách hàng Nguyen Thi Hanh SĐT 0906236646 MDT 237318

Khách hàng Vu Trong Tuan SĐT 0966462882 MDT 749054

Khách hàng Tran Van Trong SĐT 0908917246 MDT 99471

Khách hàng Tran Phong SĐT 0914433336 MDT 778833

Khách hàng Nguyen Thi Tuyet SĐT 0357068517 MDT 96181

Khách hàng Do Van Dinh SĐT 0976108579 MDT 481787

Khách hàng Nguyen Tu Den SĐT 0353250588 MDT 179159

Khách hàng Nguyen Tuan Anh SĐT 0933085993 MDT 344027

Khách hàng Nguyen Thi Bich Phuong SĐT 0908751638 MDT 332144

Khách hàng Nguyen Van Xa SĐT 0367554254 MDT 305856

Khách hàng Voong Hong Chi SĐT 0973379388 MDT 42878

Khách hàng Pham Anh Tuan SĐT 0968133079 MDT 131468

Khách hàng Nguyen Thi Mong Tho SĐT 0908759487 MDT 795843

Khách hàng Ngo Thi Kieu Oanh SĐT 0815323911 MDT 728721

Khách hàng Bui Thi Lich SĐT 0984802902 MDT 680304

Khách hàng Truong Hoang Thong SĐT 0705365792 MDT 121477

Khách hàng Le Van Hai SĐT 0382715991 MDT 924773

Khách hàng Vu Duc Thinh SĐT 0984556755 MDT 250407

Khách hàng Vo Tan Dong- Cty Tnhh Tu Van Nong Lam Nghiep Hd SĐT 0933969572 MDT 492880

Khách hàng Nguyen Tan Tai SĐT 0356588952 MDT 953511

Khách hàng Huynh Du Huu Khang SĐT 0934828934 MDT 803358

Khách hàng Le Thi Thuy Trang SĐT 0767285024 MDT 538354

Khách hàng Pham Van Thanh SĐT 0383330875 MDT 863384

Khách hàng Nguyen Thi Ly SĐT 0796965929 MDT 143318

Khách hàng Truong Thi Du SĐT 0909711639 MDT 55923

Khách hàng Nguyen Thi Nhat Phuong SĐT 0566100548 MDT 275618

Khách hàng Do Lap Quy SĐT 0373119180 MDT 71113

Khách hàng Truong The Quyen SĐT 0903861298 MDT 139948

Khách hàng Le Huu Phuoc SĐT 0365588740 MDT 217433

Khách hàng Ha Thi Minh Nguyet SĐT 0909827811 MDT 879544

Khách hàng Nguyen Van Tan SĐT 0989391628 MDT 777026

Khách hàng Nguyen Van Hop SĐT 0967796211 MDT 135025

Khách hàng Luong Thi Tan SĐT 0968695642 MDT 440716

Khách hàng Nguyen Thi Hue SĐT 0346888557 MDT 388120

Khách hàng Nguyen Thi Be SĐT 0869261930 MDT 549341

Khách hàng Ngo Thi Anh SĐT 0916025554 MDT 903885

Khách hàng Phan Dinh Thu SĐT 0584982770 MDT 85066

Khách hàng Nguyen Thi Thin SĐT 0916810170 MDT 816590

Khách hàng Dong Van Do SĐT 0974774024 MDT 998516

Khách hàng Bui Thi Tuyet SĐT 0914388038 MDT 570357

Khách hàng Le Trung Hieu SĐT 0978837472 MDT 808105

Khách hàng Dinh Cong Trang SĐT 0964712575 MDT 123281

Khách hàng Tran Van The SĐT 0977192664 MDT 569927

Khách hàng Cao Hoang Nam SĐT 0846094810 MDT 341228

 

Chương trình quay số quý khách hàng có thể theo dõi lại trên fanpage FPT Telecom.

Danh sách khách hàng chi tiết vui lòng xem tại đây: https://fpt.vn/event/rinh-van-qua-tet

Lưu ý:

- Đối với các khách hàng may mắn trúng thưởng trong chương trình, trong vòng 7 ngày làm việc, chúng tôi sẽ tiến hành liên lạc với tất cả các bạn để hướng dẫn cách thức nhận giải thưởng.

 - Mỗi khách hàng sẽ được liên hệ tối thiểu 5 lần, nếu vẫn không thể liên hệ được với khách hàng trúng giải, chúng tôi sẽ bảo lưu kết quả trong vòng 30 ngày. Sau 30 ngày kể từ hôm nếu vẫn không thể liên lạc được với khách hàng trúng giải, chúng tôi sẽ lựa chọn ngẫu nhiên trong mã dự thưởng còn lại để trao giải. Vì vậy để đảm bảo quyền lợi, mọi người hãy chủ động liên hệ với chúng tôi nhé!

- Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt hoặc bất kỳ hình thức nào khác có giá trị tương đương. BTC có quyền từ chối trao thưởng nếu khách hàng không đáp ứng các thủ tục hợp lệ của chương trình

- Khách hàng trúng thưởng sẽ chịu mọi khoản chi phí đi lại và lệ phí liên quan đến việc nhận thưởng và trúng thưởng của mình (nếu có)

- Khách hàng trúng giải: Phải nộp thuế theo quy định hiện hành của nhà nước (nếu có)

- Khi nhận thưởng khách hàng phải ký vào các biên bản trao thưởng và phải xuất trình: Hóa đơn (hợp đồng) mua hàng (còn nguyên vẹn, không rách, tẩy xóa bất cứ thông tin đã ghi) hoặc Mã hợp đồng thanh toán Online, nộp photo CMND, ký vào biên bản trao thưởng để sao lưu báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- Những khách hàng hiện tại của FPT hủy dịch vụ để đăng ký CTKM sẽ không hợp lệ

- FPT có quyền sử dụng tên và hình ảnh của người trúng thưởng vào các việc truyền thông, quảng cáo mà không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào, khi có sự đồng ý của khách hàng.

- BTC không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin khách hàng cung cấp không đúng, không chính xác, hoặc có sự nhầm lẫn, lừa dối; hoặc địa chỉ, số điện thoại do khách hàng cung cấp không liên lạc được; hoặc thư từ khách hàng gửi về cho chương trình bị thất lạc.

-Trong trường hợp 30 ngày vẫn không liên hệ được với khách hàng thì BTC có quyền hủy kết quả quay số của khách hàng đó theo quy định của nhà nước.

- Buổi Livestream quay số diễn ra dưới sự chứng kiến của đại diện Công ty và khách mời đại diện tham gia chương trình.


Một lần nữa xin cám ơn tất cả các khách hàng đã tin tưởng và giới thiệu dịch vụ của FPT Telecom cho người thân của mình. FPT Telecom sẽ tiếp tục có nhiều chương trình ưu đãi dành cho các khách hàng giới thiệu bạn bè thành công trong thời gian sắp tới, Quý khách hãy liên tục cập nhật fanpage FPT Telecom để nắm bắt kịp thông tin nhé.

FPT Telecom