1900 6600
Live Chat
1900 6600

FPT Telecom 9 tháng lãi hơn 1.100 tỷ đồng

Tin báo chí , 27-10-2020 09:24

Với mục tiêu doanh thu 11.814 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.022 tỷ đồng trong năm 2020, FPT Telecom đã thực hiện được 71% chỉ tiêu doanh thu và 72% chỉ tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III vừa công bố của FPT Telecom (Mã: FOX), doanh thu của công ty ghi nhận mức tăng 9% so với cùng kỳ, đạt mức 2.895 tỷ đồng.

Giá vốn chiếm 49% doanh thu thuần và tăng 5%. Kết quả, lợi nhuận gộp quý này tăng 13% so với cùng kỳ, đạt gần 1,452 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế (LNST) của công ty trong quý III đạt 419 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lãi gộp tăng từ 49% lên mức 51%.

Lũy kế 9 tháng, FPT Telecom thu về 8.365 tỷ đồng doanh thu, trong đó 96% là doanh thu từ cung cấp dịch vụ, ngoài ra công ty còn có doanh thu từ bán hàng. So với 9 tháng năm ngoái, doanh thu của FPT Telecom đã tăng 10%, chủ yếu do hoạt động cung cấp dịch vụ tăng trưởng.


Lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 1.462 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 13% so với cùng kỳ; LNST tăng 12%, đạt 1.170 tỷ đồng. Lãi ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.114 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. EPS (thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần) lũy kế 4 quý gần nhất là 5.459 đồng/cổ phiếu.

Năm 2020, FOX đặt mục tiêu 11,814 tỷ đồng doanh thu và 2,022 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 14% và 12% so với thực hiện năm 2019. Như vậy, tính đến cuối quý III, công ty đã thực hiện được 70% chỉ tiêu doanh thu và 72% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.
Theo Chungta.