Đăng ký dịch vụ

Trải nghiệm miễn phí tính năng F-Safe Online an toàn trong 02 tháng

Dành cho khách hàng chưa sử dụng dịch vụ Internet FPT

F-Safe là tính năng bảo mật của Internet FPT, vì vậy để trải nghiệm tính năng này, bạn vui lòng đăng ký dịch vụ Internet của FPT Telecom. Nhấn vào đây để chuyển tới trang Đăng ký.

Đăng ký ngay

Dành cho khách hàng đã sử dụng dịch vụ Internet FPT

Quý khách đã sử dụng dịch vụ Internet, Truyền hình FPT Play vui lòng đăng ký tính năng F-Safe trên ứng dụng Hi FPT. Nhấn vào đây để truy cập ứng dụng.

Đăng ký ngay