Hướng dẫn
Quản lý kết nối

Chặn kết nối

F-Safe sẽ tự động chặn các liên kết độc hại, không an toàn đối với người dùng trên tất cả các thiết bị sử dụng chung đường truyền Internet. Bạn cũng có thể chủ động chặn thêm các website mà bạn mong muốn.

Xem các kết nối bị chặn

Bạn có thể xem toàn bộ thông báo các kết nối bị chặn bao gồm: Các kết nối bị chặn bởi hệ thống F-Safe (“Nguy hại”) & các kết nối bị chặn do cài đặt (“Chặn nội dung").

Bỏ chặn kết nối

- Bỏ chặn website bị chặn bởi hệ thống.

- Bỏ chặn website do người dùng chặn.

- Bỏ chặn truy cập Internet của thiết bị do hệ thống chặn.

Hướng dẫn
Quản lý người dùng

Thiết lập người dùng

Dễ dàng thiết lập người dùng và tạo nhóm các thiết bị mà người dùng sử dụng. Các thiết bị đã thuộc người dùng này sẽ không thể thêm vào danh sách thiết bị của người dùng khác.

Thiết lập thời gian truy cập, thời gian nghỉ

Bạn có thể thiết lập thời gian truy cập Internet cho người dùng. Ngoài khung giờ này, kết nối Internet tới các thiết bị của người dùng sẽ bị tạm ngưng.

Ngoài ra, nếu thời gian nghỉ được thiết lập, người dùng cũng không truy cập Internet trong khung giờ này.

Lọc nội dung

Trong phần quản lý nội dung truy cập, bạn có thể chặn các nội dung không phù hợp với người dùng.

Các nhóm nội dung có nguy cơ gây hại đã được phân loai sẵn trong F-Safe, bạn chỉ cần tích chọn để chặn các mục nhất định hoặc chọn chặn toàn bộ

Hướng dẫn
Quản lý thiết bị

Quản lý các thiết bị truy cập vào mạng Internet

Xem danh sách các thiết bị đang truy cập vào mạng Internet, chặn hoặc bỏ chặn các thiết bị.

Thiết lập chế độ bảo mật riêng biệt cho từng thiết bị

Bảo vệ khỏi các website độc hại, lừa đảo.

Ngăn chặn nguy cơ theo dõi, rò rỉ dữ liệu cá nhân.

Bạn cũng có thể thiết lập bảo mật cùng lúc cho tất cả các thiết bị trong mạng gia đình ở phần Cài đặt bảo mật. Đây sẽ là thiết lập cao nhất trong F-Safe. Khi chế độ Bảo vệ khi duyệt web và Ngăn chặn theo dõi trong phần Cài đặt bảo mật được bật, các thiết lập riêng trên từng thiết bị không còn ý nghĩa.