1900 6600
Live Chat
1900 6600

Yêu cầu nhân viên hỗ trợ ngay trên ứng dụng Hi FPT

Tin FPT , 18-05-2022 08:00

Không chỉ giúp người dùng kiểm soát modem Wi-Fi; thanh toán, giới hạn thời gian sử dụng mạng, truyền hình ... Hi FPT còn cho phép khách hàng đặt lịch hỗ trợ 24/7.

Sau khi đăng nhập thành công Hi FPT, tại giao diện ứng dụng, Quý khách có thể chọn chức năng Yêu cầu và gửi yêu cầu hỗ trợ về nhiều nguyên nhân khác nhau như:
 • •    Không sử dụng được Wifi
 • •    Không truy cập được Internet
 • •    Mạng chập chờn
 • •    Đường truyền mất tín hiệu
 • •    Bảo hành thiết bị
 • •    Không sử dụng được các dịch vụ truyền hình FPT
 • •    Yêu cầu khác ( Quý khách có thể chủ động nhập nội dung cần hỗ trợ)
   
3PHSQ7enQTYXVDYqL_tExt7zIFn5Pg0Xet4irh-iBhBMQuRnbBuXriunO-UuI3_7FBae7ZEeESpCitxsYkNumSG9kQIwHtSsczqvKNb7e-ddWFg37eqU7Gjc7a2Y774Zc65dZM3y=s0
Hướng dẫn chi tiêt các bước để gởi yêu cầu:
 • •    Bước 1: Sau khi chọn mục Yêu cầu tại Trang chủ, người dùng có thể chọn 1 trong 3 yêu cầu liên quan đến Kỹ thuật, Cước phí hay Thủ tục.
 • •    Bước 2: Chọn vấn đề mà mình đang gặp
lq8Y-rzB86bZg15Q8tIx_XSyfCspR_KV7dsPDTf9Yo0PLXtaJp6LVxaoC0EzWbC35VQkPNdaGSRPNXmTKxX_55mRTM_HvbOeShUZCy33dpOoT5-FH3iDgqlr6SuUNc6PdFIrfz4E=s0
 • •    Bước 3: Đặt lịch hẹn để được nhân viên kỹ thuật hỗ trợ
 • •    Bước 4: Thêm ghi chú, yêu cầu nếu có
   
ohTvLZm3UUgxZSQ5cae8hJNNlfNLkf0syIwml5eoe99jWifAMODIpRBcF1c4SN_OrfgCS2e7fHswfGv-hR94tp0V-CXpt7OgzxQds0chf7fdfe4hFIgZlIMBcCbXiZxw1oObYau8=s0
Ngoài ra, Quý khách có thể xem lại lịch sử các yêu cầu hỗ trợ đã được gửi bằng cách chọn chức năng Hỗ trợ Lịch sử yêu cầu. Trong lịch sử yêu cầu, màn hình thể hiện chi tiết tiến trình của yêu cầu, tình trạng của yêu cầu. 
 
 • •    Trường hợp Yêu cầu của Quý khách chưa được hỗ trợ/ gửi sai nội dung hỗ trợ, Quý khách có thể hủy bỏ yêu cầu đã gửi.
 • •    Trường hợp Quý khách có một yêu cầu hỗ trợ chưa được FPT Telecom hỗ trợ hoàn tất, Quý khách chỉ có thể gửi yêu cầu hỗ trợ khác loại.

Quý khách có thể hủy bỏ yêu cầu đã gửi trong trường hợp Yêu cầu của Quý khách chưa được hỗ trợ hoặc gửi sai nội dung hỗ trợ. Hoặc có thể gửi thêm yêu cầu hỗ trợ khác loại. 

Thông tin chi tiết liên hệ hotline 1900 6600. 

FPT Telecom