1900 6600

Hotline Đăng ký

1900 6600
1900 6600

Tổng đài CSKH

1900 6600
Live Chat

Live Chat

FPT Telecom chính thức được cấp phép tham gia lĩnh vực thanh toán

Tin báo chí , 20-07-2020 10:32

Tính đến thời điểm này, số tổ chức không phải ngân hàng được cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán là 35. NAPAS, VNPAY là những công ty đầu tiên được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực này.

Ngân hàng Nhà nước vừa cấp giấy phép cho một tổ chức không phải là ngân hàng được hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, là FPT Telecom với sản phẩm Foxpay.
 

 
Như vậy, tính đến thời điểm này, số tổ chức không phải ngân hàng được cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán là 35, kể từ năm 2015 bắt đầu phát triển dịch vụ này và cấp giấy phép cho những đơn vị đầu tiên như Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Việt Nam (VNPAY)...

Được biết, các tổ chức không phải là ngân hàng muốn cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải đảm bảo đáp ứng rất nhiều điều kiện. Trong đó, tổ chức phải có vốn điều lệ tối thiểu 50 tỷ đồng; có cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống công nghệ thông tin, giải pháp công nghệ phù hợp với yêu cầu của hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; hệ thống kỹ thuật dự phòng xây dựng độc lập với hệ thống chính đảm bảo cung cấp dịch vụ an toàn và liên tục khi hệ thống chính có sự cố và tuân thủ các quy định khác về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng;…
Theo CafeF