1900 6600
Live Chat
1900 6600

Cung cấp Internet Kênh thuê riêng cho ĐSQ Mỹ

Tin FPT , 03-10-2012 09:04

Ngày 19/10/05 Hợp đồng cung cấp dịch vụ Internet Kênh thuê riêng trị giá gần 1 tỷ VND đã được ký giữa Đại Sứ Quán Mỹ và Công ty Viễn thông FPT.


Đây là hợp đồng có giá trị lớn và triển khai nhiều ứng dụng phức tạp như VoIP, Video Conferencing, kết nối hai đầu Bắc Nam. FOX đã phụ trách việc triển khai hệ thống kết nối, bảo mật, đáp ứng được các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất từ phía khách hàng.

Theo thống kê của Bộ Bưu chính Viễn thông trong 6 tháng đầu năm 2005, FPT Telecom hiện đang là nhà cung cấp dịch vụ Internet kênh thuê riêng chiếm thị phần lớn nhất tại Việt Nam (FPT 38%; VDC 27%, Viettel 26%. Nguồn: http://mpt.gov.vn/tt_thongke/internet/thiphan.isp). Trong Quí 4 này, FOX sẽ đưa vào khai thác thêm các kênh kết nối quốc tế, đường trục Bắc Nam nhằm mở rộng hơn nữa các dịch vụ cung cấp và đảm bảo chất lượng tốt nhất cho các khách hàng thuê đường truyền riêng.