1900 6600
Live Chat
1900 6600

Điều chỉnh nâng cấp băng thông các gói dịch vụ cáp quang FTTH của FPT Telecom

Tin FPT , 25-06-2013 09:39

Ngày 20/06/2013, Tổng Giám Đốc FPT Telecom vừa ký quyết định về việc điều chỉnh nâng cấp băng thông các gói dịch vụ cáp quang FTTH của FPT Telecom.

Theo đó, Chương trình sẽ áp dụng cho toàn bộ các khách hàng sử dụng các quang FTTH trên toàn quốc cho các gói sản phẩm Fiber Business, Fiber Bronze và Fiber Silver sẽ được nâng cấp băng thông miễn phí.

alt
Nội dung cụ thể của chương trình nâng cấp băng thông như sau:

- Gói Fiber Business:
Tốc độ truy cập: Điều chỉnh tăng băng thông Download/Upload từ 25Mbps lên 35Mbps
Tốc độ truy nhập Internet Quốc Tế: Cam kết giữ nguyên theo tiêu chuẩn hiện hành.
Giá cước: Giữ nguyên theo bảng cước hiện hành

- Gói Fiber Bronze:
Tốc độ truy cập: Điều chỉnh tăng băng thông Download/Upload từ 30Mbps lên 40Mbps
Tốc độ truy nhập Internet Quốc Tế: Cam kết giữ nguyên theo tiêu chuẩn hiện hành.
Giá cước: Giữ nguyên theo bảng cước hiện hành

- Gói Fiber Silver:
Tốc độ truy cập: Điều chỉnh tăng băng thông Download/Upload từ 35Mbps lên 45Mbps
Tốc độ truy nhập Internet Quốc Tế: Cam kết giữ nguyên theo tiêu chuẩn hiện hành.
Giá cước: Giữ nguyên theo bảng cước hiện hành