1900 6600
Live Chat
1900 6600

Đợt 2 của chương trình ưu đãi dành cho cán bộ nhân viên FPT

Tin FPT , 14-10-2013 04:29

 Đợt 1 của chương trình ưu đãi dành cho cán bộ nhân viên FPT đã kết thúc vào ngày 08/10/2013. Chương trình đã thu hút một lượng lớn nhân viên đã tìm hiểu và tham gia chương trình này. 

Tuy chương trình đã kết thúc nhưng nhu cầu muốn tham gia chương trình của nhân viên còn rất lớn, do đó FPT Telecom đã chính thức mở thêm đợt 2 của chương trình ưu đãi dành cho cán bộ nhân viên FPT.

Theo đó, đợt 2 của chương trình kéo dài từ ngày 09/10/2013 đến hết ngày 30/10/2013