1900 6600
Live Chat
1900 6600

FPT Telecom cung cấp kênh liên hệ hỗ trợ khách hàng chuyển đổi IPv6

Tin FPT , 19-08-2016 09:22

Theo đó, mọi khách hàng có nhu cầu chuyển đổi và tìm hiểu thông tin về dịch vụ IPv6 của FPT Telecom, xin vui lòng liên hệ tại các kênh thông tin sau:

Theo đề án của Bộ TT&TT về IPv6 , năm 2016 là năm đầu tiên của giai đoạn 3 (2016-2019) với mục tiêu hoàn thiện và nâng cấp mạng cơ sở hạ tầng IPv6 quốc gia, hoàn thiện việc chuyển đổi mạng lưới, dịch vụ, ứng dụng, phần mềm và thiết bị trên toàn bộ mạng Internet Việt Nam, đảm bảo cho Internet Việt Nam hoạt động hoàn toàn tương thích, an toàn với IPv6. Theo đó, FPT Telecom sẽ cùng chung bước phát triển định hướng của Kế hoạch hành động Quốc gia về IPv6.

Sau quá trình cung cấp thử nghiệm thành công với hơn 200.000 người dùng trên toàn quốc trong thời gian qua, FPT Telecom mạnh dạn chuyển đổi miễn phí dịch vụ từ IPv4 lên IPv6 trên diện rộng và kỳ vọng đạt hơn nửa triệu người dùng trong năm 2016 này

“ FPT Telecom luôn cố gắng trở thành một công ty dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ. Quá trình chuyển đổi sang IPv6 sẽ là động lực, là nhiệm vụ trọng tâm để công ty thực hiện cải tiến và nâng cấp hạ tầng. Với sự phát triển của xã hội ngày nay, tiến hóa là xu hướng tất yếu. Chính vì vậy, con người và sản phẩm của FPT Telecom cũng luôn cần thay đổi, làm mới và cải tiến để phát triển hơn” , ông Nguyễn Văn Khoa – Tổng Giám đốc FPT Telecom nhấn mạnh.