1900 6600
Live Chat
1900 6600

FPT Telecom triển khai mạng Metro Ethernet đầu tiên tại VN

Tin FPT , 04-10-2012 02:24

Công ty FPT Telecom đã triển khai hoàn thiện mạng quang thế hệ mới (Next Generation Optical Network) và mạng băng rộng đô thị Metro Ethernet đầu tiên tại Việt Nam bằng các thiết bị của Cisco Systems.

Mạng quang thế hệ mới với băng thông truyền tải Nx10 GB/giây được xây dựng đồng nhất một giải pháp tổng thể về mạng Ethernet đô thị. Mạng Ethernet đô thị cho phép cung cấp các dịch vụ kết nối linh hoạt ở lớp 2 với băng rộng truy nhập lớn tới người sử dụng là 100 MB/giây, 1 GB/giây.

Cisco cũng đã công bố một loạt cải tiến mới trong dòng sản phẩm Ethernet đô thị của mình. Các sản phẩm này được chứng nhận bởi Diễn đàn mạng Ethernet Đô thị (một tổ chức công nghiệp độc lập).