1900 6600
Live Chat
1900 6600

FPT Telecom ứng dụng BGP

Tin FPT , 04-10-2012 03:15

Thứ sáu, 25 Tháng 11 2005 00:00

Kết nối các mạng lớn một cách tự động, phân tải đường truyền, kết nối đa hướng, tối ưu hóa đường đi trên mạng, cho phép người dùng Internet có thể truy cập vào hoặc ra một cách tự động, thông suốt, đồng thời tự cập nhật trở lại khi kết nối được khôi phục... là những ưu điểm nổi bật của giải pháp BGP trên đường truyền Leased line internet mà FPT Telecom vừa ứng dụng.


FPT Telecom đã ứng dụng thành công giao thức BGPv4 kết nối mạng cho một số khách hàng lớn như Thông tấn xã Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam... BGPv4 (Border Gateway Protocol version 4) là một giao thức định tuyến thông minh được sử dụng trên mạng Internet hoặc trên các mạng của các tổ chức đa quốc gia. Hoạt động của giao thức BGPv4 phức tạp, đòi hỏi khả năng quản trị hệ thống mạng cấp cao và rất phù hợp với các doanh nghiệp, tổ chức có mô hình mạng lớn, có các ứng dụng máy chủ dịch vụ Internet quan trọng.

Hiện nay, giao thức BGPv4 được coi là giao thức chuẩn, cốt lõi chạy trong các hệ thống định tuyến dữ liệu trên toàn bộ mạng Internet. Các nhà cung cấp dịch vụ Internet (IXP) tại Việt Nam như FPT, VDC hay Viettel cũng sử dụng giao thức này để kết nối với nhau và kết nối với các hệ thống định tuyến quốc tế khác.