1900 6600
Live Chat
1900 6600

Giải pháp ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát hiện trường

Tin FPT , 10-04-2014 04:18

Cụ thể là sử dụng công nghệ truyền hình trực tuyến của nhà cung cấp dịch vụ FPT có tên gọi là dịch vụ FPT Video Conterence trên các thiết bị cầm tay và các thiết bị đầu cuối để giám sát tại hiện trường. Căn cứ báo cáo công việc hàng ngày của các đơn vị, Phòng Thanh tra an toàn lựa chọn các vị trí làm việc cần được kiểm tra, giám sát để cử chuyên viên của phòng đi hiện trường, đồng thời thông báo cho các kĩ thuật viên an toàn chuyên trách ở các đơn vị mang theo thiết bị đầu cuối di động đến nơi làm việc đã chọn.

 

 

Tại Công ty, các thiết bị đầu cuối cố định được khởi động chờ sẵn. Khi người trực tiếp kiểm tra đến hiện trường sẽ mở kết nối. Người kiểm soát tại Công ty có thể đối thoại trực tiếp với bất cứ người nào ở hiện trường mình muốn và rõ hình ảnh ở xa thiết bị quay đến 150m. Nếu có nhiều nhóm kiểm tra cùng kết nối ở một thời điểm thì hình ảnh của tất cả các nhóm đều hiển thị trên màn hình. Khi cần kiểm tra đơn vị nào, người của Phòng Thanh tra an toàn chỉ cần chọn hình ảnh của đơn vị đó vào màn hình trung tâm thì có thể xem xét, trao đổi tức thì với những người đang có mặt tại hiện trường đó.

Với cách này, không cần đến hiện trường, chỉ theo dõi qua màn hình tại Công ty, Phòng Thanh tra an toàn vẫn có thể giám sát, phát hiện được tại hiện trường công nhân đã thực hiện đúng các quy trình, quy định trong vận hành, thực thi nhiệm vụ hay không… Từ đó, sẽ kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý ngay tại hiện trường.