1900 6600
Live Chat
1900 6600

Hướng dẫn phát hiện modem đang bị hack bởi ChinaHacker

Tin FPT , 21-11-2014 02:55

 1. Nhận diện dựa vào tên wifi.

- Khi modem bị Hack thì tên truy cập wifi của Khách hàng bị đổi (SSID) sang tên ChinaHacker (chú ý nếu thấy tên mạng này nhưng tên cũ vẫn còn thì hàng xóm bị hack chứ không phải Khách hàng đó)

2. Kết nối máy tính vào modem, truy cập vào modem thông qua mạng dây.
- Trang web truy cập modem: http://192.168.1.1
- User: admin
- Pass: admin ( nếu Khách hàng chưa đổi Pass)- Chọn tab status và tab LAN & WAN- SSID-1 hiện ra dòng chữ ChinaHacker modem của KH đã bị hack
Khách hàng gọi ngay cho hỗ trợ Khách hàng FPT để Kỹ thuật xuống nhà xử lý ngay trong ngày