1900 6600
Live Chat
1900 6600

Thông báo mời họp ĐHCĐ 2013

Tin FPT , 21-03-2013 09:39

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông FPT trân trọng kính mời quý Cổ đông Công ty Cổ phần Viễn thông FPT tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013. alt     

Thời gian:                    Từ 8h30’ đến 10h30’ Thứ ba ngày 02 tháng 04 năm 2013

                                      ( Đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu từ 8h00’ đến 8h30’)

Địa điểm:                     Phòng họp TP3200, Tầng 13, Toà nhà FPT Telecom Cầu Giấy, Hà Nội và

                                       Phòng họp TP3200, Tầng Trệt, Tòa nhà FPT Telecom Tân Thuận 2, Khu chế xuất Tân Thuận 2,                                                      TpHCM

Đối tượng tham gia:   Cổ đông của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT theo Danh sách cổ đông tính đến hết ngày 14 tháng 3 năm 2013.

Nội dung của Đại hội:

l. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản Trị.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012.

4. Thông qua phương án sử dụng loi nhuận, trả cổ tức, trích lập và sử dụng

quỹ khen thưởng Phúc lợi năm 2012.

5. Thông qua Kế hoạch năm 2013.

6. Thông qua Phương án sửa đổi Điều lệ công ty.

7. Bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2018.

8. Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

9. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013.

 

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghi Quý cổ đông gửi Đăng ký dự họp hoặc Giấy uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu) cho Công ty trước ngày 30 tháng 3 năm 2013 qua đường bưu điện hoặc gửi fax theo số (84 - 4) 3795 0047.

Khi  đến  tham  dự  Đại  hội,  kính  đề  nghi Quý cổ  đông  hoặc  người  được  uỷ  quyền  dự  họp  mang  theo các  giấy  tờ  sau:

1.  Thông  báo  mời  họp.

2.  Chứng  minh  nhân  dân  hoặc  hộ  chiếu

3.  Giấy  ủy  quyền  (nếu  nhận  uỷ  quyền  tham  dự  Đại  hội)

Trong  trường  hợp  cần  thêm  thông  tin,  Quý cổ  đông  có  thể  liên  hệ  với:

Nguyễn Thanh Bình

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

Tầng 2M, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: BinhNT23@fpt.com.vn            Điện thoại: (84 - 4) 7300 2222            Số máy lẻ: 1425

 

Kinh mong Quý cổ đông tham dự để Đại hội thành công tốt đẹp.