1900 6600
Live Chat
1900 6600

Thông báo về mẫu Hợp đồng sử dụng dịch vụ 2019

Tin FPT , 02-04-2019 10:43

Được sự chấp thuận của Cục Cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Bộ Công thương tại Thông báo số 146/TB-CT ngày 29/3/2019, FPT Telecom sẽ chính thức áp dụng mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông mới từ ngày 01/5/2019.

Trước đó, căn cứ theo quy định tại Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Nghị định 99/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, FPT Telecom đã đăng ký mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông tới Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công thương với phạm vi áp dụng trên toàn quốc.

Căn cứ quy định của Thông tư 39/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông, có hiệu lực từ ngày 15/2/2017, FPT Telecom tiến hành sửa đổi, bổ sung hợp đồng theo mẫu và đã được chấp thuận của Cục Cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Bộ Công thương. Mẫu hợp đồng mới sẽ bắt đầu được sử dụng từ ngày 01/5/2019.

Việc triển khai áp dụng mẫu hợp đồng mới cũng sẽ được FPT Telecom thông báo tới tất cả các khách hàng trên toàn quốc thông qua các quầy giao dịch hoặc các kênh thông tin khác. FPT Telecom luôn nỗ lực để mang đến cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ không ngừng được nâng cao.