1900 6600
Live Chat
1900 6600

Thông báo về việc bảo trì tuyến cáp biển Quốc tế Việt Nam

Tin FPT , 19-02-2014 03:27

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC BẢO TRÌ TUYẾN CÁP BIỂN QUỐC TẾ VIỆT NAM


Kính gửi: Quý Khách Hàng


Theo thông tin nhận được từ đối tác bảo trì cáp quốc tế thời gian dự kiến từ ngày 02/03/2014 đến hết 13/03/2014 tuyến cáp quang biển quốc tế AAG (Asia America Gateway) được đơn vị vận hành triển khai bảo dưỡng nhằm nâng cấp chất lượng hệ thống.
Việc bảo trì này có thể sẽ ảnh hưởng tới một số nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tại Việt Nam có dung lượng quốc tế khai thác trên tuyến cáp này.

Để Quý Khách nắm bắt kịp thời thông tin và hạn chế các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng internet hằng ngày trong thời gian bảo trì, Chúng tôi xin cung cấp các thông tin sau:
- Thời gian bảo trì dự kiến từ 02/03/2014 đến 13/03/2014.
- Việc truy nhập các dịch vụ quốc tế như web, e-mail, thoại, video… có khả năng bị ảnh hưởng (tốc độ nhanh, chậm không ổn định trong khoảng thời gian nhất định)

Nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng là tốt nhất, Chúng tôi đã triển khai phương án bổ sung dung lượng từ các kênh kết nối quốc tế khác trong thời gian bảo trì tuyến cáp quang biển quốc tế AAG.

Đồng thời, Chúng tôi khuyến khích khách hàng chuyển sang sử dụng các dịch vụ Internet trong nước, hạn chế dùng dịch vụ internet quốc tế trong thời gian này để tránh ảnh hưởng do nghẽn lưu lượng.

Các thông tin thay đổi sẽ được cập nhật và thông báo đến Quý Khách.

Mong Quý Khách thông cảm

Trân Trọng!