1900 6600
Live Chat
1900 6600

Thông báo về việc Tập đoàn FPT chào mua cổ phần FTEL

Tin FPT , 11-08-2014 07:43

 Kính gửi Quý Cổ Đông.

Căn cứ vào nghị quyết sp61 212/FPT-FCC do HĐQT Công ty Cổ Phần FPT thông qua ngày 4 tháng 8 năm 2014
Ban Quan hệ Cổ đông Công ty Cổ phần Viễn thông FPT xin trân trọng thông báo:
“Tập Đoàn FPT chào mua lại cổ phần Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT từ các cổ đông tổ chức/cá nhân ngoài SCIC với giá 52.000 đ/cổ phần.
Thời gian giao dịch từ ngày 08/08/2014 đến hết ngày 09/09/2014.
Đơn vị được Tập đoàn FPT chỉ định đứng ra làm đại lý giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT. Địa chỉ: Tầng 2, 71 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội.
Thông tin liên quan đến giao dịch, cổ đông có thể liên hệ với đại diện của Công ty Cổ phần Chứng Khoán FPT là ông Phạm Thế Hùng - số điện thoại: 0904 238 666
Trân trận thông báo
Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT