1900 6600
Live Chat
1900 6600

Thông báo về việc thay đổi hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Tin FPT , 17-04-2016 13:53

Được sự chấp thuận của Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công thương tại Thông báo số 188//TB-QLCT, FPT Telecom sẽ chính thức áp dụng mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông mới từ ngày 01/5/2016.
Trước đó, căn cứ Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Điều 15 Nghị định 99/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, FPT Telecom đã nộp hồ sơ đăng ký mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông tới Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công thương với phạm vi áp dụng trên toàn quốc.


 
Những nội dung thay đổi so với mẫu hợp đồng trước đây bao gồm: Gộp ba mẫu hợp đồng Internet, Truyền hình trả tiền IPTV và Điện thoại cố định Ivoice thành một mẫu duy nhất là Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông (sử dụng chung cho cả ba loại dịch vụ). Mẫu hợp đồng mới đã cập nhật đầu số chăm sóc khách hàng trên toàn quốc của FPT Telecom là 19006600, thay cho đầu số 7300.8888 trước đây.
Mẫu hợp đồng này sẽ bắt đầu được sử dụng từ ngày 01/5/2016 đối với dịch vụ Internet băng rộng, và từ 01/7/2016 đối với dịch vụ truyền hình IPTV.
Ngoài thông báo này, việc triển khai áp dụng mẫu hợp đồng mới cũng sẽ được FPT Telecom phổ biến tới tất cả các khách hàng trên toàn quốc thông qua các quầy giao dịch hoặc các kênh thông tin khác. FPT Telecom luôn nỗ lực để mang đến cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ không ngừng được nâng cao.