1900 6600
Live Chat
1900 6600

Thực hiện thanh thải cáp theo CT01 của UBND TP Hà Nội

Tin FPT , 03-12-2014 03:41

Thực hiện Chỉ thị 01 của UBND Thành phố Hà Nội về “Năm trật tự và văn minh Đô thị 2014” và Công văn 1565 của Sở Thông tin và Truyền thông về công tác thanh thải dây, cáp đi nổi trên các tuyến phố,... FPT Telecom phối hợp cùng các đơn vị Sở xây dựng, Công ty Chiếu sáng và Thiết bị đô Thị Hà Nội, Điện lực tiến hành thanh thải, sắp xếp và bó gọn các đường dây, cáp đi nổi và quy hoạch lại hạ tầng mạng Viễn thông. Trong thời gian thực hiện thanh thải, sẽ gây ảnh hưởng tới dịch vụ của FPT Telecom đang cung cấp cho Quý khách hàng tại các khu vực thuộc phạm vi dự án trong một thời gian nhất định. Chúng tôi sẽ thông báo chi tiết thời gian gián đoạn dịch vụ tới Quý khách hàng bằng SMS và Email.

 Trong trường hợp Quý khách hàng không nhận được thông báo, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: (04) 7300 8888.

Khu vực, thời gian:

 Thời gian cập nhật: 26/01/2015