1900 6600
Live Chat
1900 6600

Tiếp tục thực hiện chỉ thị của UBND TP Hà Nội về "Năm trật tự và văn minh đô thị 2015"

Tin FPT , 27-10-2015 08:25

Thực hiện Chỉ thị 01 của UBND Thành phố Hà Nội về “ Năm trật tự và văn minh Đô thị 2015” giai đoạn 6 tháng đầu năm 2015, Công văn 167 – Bộ Kế Hoạch, Sở Xây dựng, Điện lực Hà Nội và Công văn số 34 của Sở Thông tin & Truyền thông về công tác thanh thải dây, cáp đi nổi trên địa bàn Hà Nội,... FPT Telecom phối hợp cùng các đơn vị Sở xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Điện lực tiến hành thanh thải, sắp xếp và bó gọn các đường dây, cáp đi nổi và quy hoạch lại hạ tầng mạng Viễn thông.

Trong thời gian thực hiện thanh thải, sẽ gây ảnh hưởng tới dịch vụ của FPT Telecom đang cung cấp cho Quý khách hàng tại các khu vực thuộc phạm vi dự án trong một thời gian nhất định. Chúng tôi sẽ thông báo chi tiết thời gian gián đoạn dịch vụ tới Quý khách hàng bằng SMS và Email.

Trong trường hợp Quý khách hàng không nhận được thông báo, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: (04) 7300 8888.
 
Khu vực và thời gian tiến hành thanh thải:

TT

Tên đường, phố

Khu vực
ảnh hưởng

Thời gian
bắt đầu

Thời gian dự kiến hoàn tất

1

Quốc Tử Giám

Đống Đa

02-03/11/2015

05/11/2015

2

Yên Hòa

Cầu Giấy

03-04/11/2015

06/11/2015

3

Khu ĐT Định Công

Thanh Xuân

04-06/11/2015

08/11/2015

4

Trần Cung

Cầu Giấy

05-06/11/2015

08/11/2015

5

Văn Miếu

Đống Đa

07/11/2015

09/11/2015

6

Tôn Thất Tùng

Đống Đa

09/11/2015

11/11/2015

7

Hoa Bằng

Cầu Giấy

07-09/11/2015

13/11/2015

8

Cù Chính Lan

Thanh Xuân

10-11/11/2015

13/11/2015

9

Chính Kinh

Thanh Xuân

12/11/2015

14/11/2015

10

Bùi Xương Trạch

Thanh Xuân

13/11/2015

15/11/2015

11

Hoàng Ngân

Thanh Xuân

14/11/2015

16/11/2015

12

Triều Khúc

Thanh Xuân

16-17/11/2015

19/11/2015

13

Trần Điền

Thanh Xuân

18-19/11/2015

21/11/2015

14

Cầu Mới

Thanh Xuân

20/11/2015

22/11/2015

15

Hồng Hà (Từ Sân vận động Phúc Xá đến chân cầu Long Biên)

Ba Đình

21-23/11/2015

25/11/2015

16

Đặng Dung

Ba Đình

24/11/2015

26/11/2015

17

Yên Ninh

Ba Đình

25/11/2015

27/11/2015

18

Nguyễn Khắc Nhu

Ba Đình

26/11/2015

28/11/2015

19

Phó Đức Chính

Ba Đình

27-28/11/2015

30/11/2015