1900 6600
Live Chat
1900 6600

1. Dung lượng tối đa mà FPT Telecom cung cấp cho email @fpt.vn, @hcm.fpt.vn?

 • Domain mail @fpt.vn dung lượng được cấp là 50 Mbyte
 • Domain mail @hcm.fpt.vn dung lượng được cấp là 20 MByte

2. Mail @fpt.vn, @hcm.fpt.vn hỗ trợ các giao thức nào cho việc gửi/nhận email ?

Các giao thức được hỗ trợ: POP3/SMTP, IMAP/SMTP, HTTP
 

3. Các port hiện tại mà hệ thống email của mail @fpt.vn, @hcm.fpt.vn sử dụng cho client như OE/MO ?

Port 110, 587, 143

4. Hướng dẫn cài mail @fpt.vn trên máy tính

 1. Server Information:
 • Incoming mail Server:             POP3
 • Incoming mail (POP3):           imail.fpt.vn
 • Outgoing mail (SMTP):          omail.fpt.vn
 1. Account Information:
 • Account name (User name): tên account e-mail (không có @fpt.vn). 
 • Ví dụ: địa chỉ e-mail là call@fpt.vn thì Account name là call
 • Password: mật khẩu đăng nhập e-mail
 1. Server Port Number:
 • Outgoing mail (SMTP):          587
 • Incoming mail (POP3):           110
Nhấn vào đây để tham khảo tài liệu và video hướng dẫn trực tiếp các lỗi liên quan đến mail.

5. Hướng dẫn cài mail @hcm.fpt.vn trên máy tính

Các thông số cài đặt
 1. Server Information:
  • Incoming mail Server:             POP3
  • Incoming mail (POP3):           imail.hcm.fpt.vn
  • Outgoing mail (SMTP):          omail.hcm.fpt.vn
 2. Account Information:
  • Account name (User name): tên account e-mail (không có @hcm.fpt.vn). 
  • Ví dụ: địa chỉ e-mail là call@hcm.fpt.vn thì Account name là call
  • Password: mật khẩu đăng nhập e-mail
 3. Server Port Number:
  • Outgoing mail (SMTP):          587
  • Incoming mail (POP3):           110
  Nhấn vào đây để tham khảo tài liệu và video hướng dẫn trực tiếp các lỗi liên quan đến mail.

6. Hướng dẫn xử lý lỗi gửi email "Your server have unexpectedly terminated connection,..."

Do các phần mềm trên máy chưa chuyển sang chế độ xác thực việc gửi email và chuyển port gửi email từ port 25 sang port 587 (vẫn dùng cấu hình cũ). Quý khách vui lòng kiểm tra lại thông số cài đặt trên email.

7. Hướng dẫn xử lý lỗi gửi email "554 5.7.1 Recipient address rejected: Inactive mailbox"

Lỗi này thường xảy ra khi Quý khách không sử dụng email một thời gian dài. Trường hợp này cần liên hệ FPT, gởi email thông báo lỗi về group mail hotrokhachhang@fpt.com.vn để được kĩ thuật active lại thì mới sử dụng được.

8. Hướng dẫn xử lý lỗi gửi email "553 5.7.1 Sender address rejected not owned by user ten_email@fpt.vn"

"Do Quý khách cấu hình không đúng username tương ứng với email sẽ báo lỗi này. Vào phần cài đặt email chỉnh sửa lại account name
Lưu ý: bỏ phần @fpt.vn. Ví dụ email là abc@fpt.vn thì phần account name sẽ là “abc"
 

9. Khi gửi email @fpt.vn trên web mail báo lỗi tiếng Việt, phía người nhận không đọc được nội dung

Nguyên nhân là do email server không hỗ trợ tiếng Việt trên web.
 

10. Hướng dẫn xử lý lỗi gửi email " Your mailbox is closed "

Lỗi này do đã dùng hết dung lượng email. Quý khách kiểm tra lại các mục inbox và xóa hết các email không cần thiết.

Nhấn vào đây để tham khảo tài liệu và video hướng dẫn trực tiếp các lỗi liên quan đến mail.