1900 6600
Live Chat
1900 6600

Ưu đãi thanh toán online, an tâm cách ly Covid-19

Dịch vụ Online , 01-05-2020 09:26

Hưởng ứng chủ trương giãn cách xã hội, FPT Telecom triển khai chương trình "Thanh toán Online - Cách ly Covid" khuyến khích Khách hàng thanh toán trực tuyến nhằm giảm thiểu rủi ro lây lan của dịch bệnh.
 

Theo đó, mỗi Khách hàng sẽ nhận được ưu đãi giảm trừ 30.000đ khi thanh toán online cước Internet và Truyền hình FPT trong 3 tháng liên tiếp trên một trong các kênh sau đây:
(1) Ứng dụng Hi FPT
(2) Trang Thông tin khách hàng https://member.fpt.vn
(3) Trang Thanh toán online https://fpt.vn/pay
(4) Quét mã QR trên email thông báo cước
(5) Ứng dụng MobiPay của Nhân viên FPT Telecom
(6) Internet Banking/Mobile Banking của Ngân hàng đối tác
(7) Ví điện tử và website thanh toán của Đối tác thu hộ

Chương trình kéo dài từ 01/05/2020 đến 31/07/2020 áp dụng với Khách hàng thanh toán cước trực tuyến dịch vụ Internet và Truyền hình FPT trả sau trên Toàn quốc lần đầu tiên trong năm 2020.

Để tìm hiểu thêm, Quý khách hàng vui lòng xem chi tiết thể lệ chương trình tại đây: https://bit.ly/TTOL_CLCV

*Điều kiện áp dụng:
- Bắt đầu thanh toán trực tuyến lần đầu tiên từ 01/05/2020-14/05/2020
- Duy trì thanh toán trực tuyến 2 tháng liên tiếp sau đó
- Chưa từng thanh toán cước trực tuyến từ 01/01/2020 đến hết 30/04/2020
- Ưu đãi 30.000 đồng/hợp đồng được giảm trừ vào kỳ cước tháng 06/2020 hoặc 07/2020 tùy thuộc vào thời điểm Khách hàng thỏa mãn điều kiện thanh toán trực tuyến ba tháng liên tiếp nói trên.