1900 6600
Live Chat
1900 6600

Ưu đãi ngay 50% khi thanh toán cước qua Moca

Tin tức  |  Tin FPT , 31-08-2018 16:15 
 Thời gian khuyến mại: Từ 01/09/2018 đến 15/10/2018 hoặc đến khi hết mã khuyến mãi (tùy theo điều kiện nào xảy ra trước).  
 Phạm vi áp dụng: Toàn quốc
 Đối tượng tham gia: Tất cả các khách hàng thanh toán cước Internet và Truyền hình FPT qua ứng dụng thanh toán MOCA
 - Người dùng mới đăng ký và liên kết thẻ vào ứng dụng Moca khi thanh toán hóa đơn cước FPT Telecom chỉ cần nhập mã “BILL100” để được giảm trực tiếp 50% giá trị hoá đơn, tối đa 100.000 VNĐ. Mỗi người dùng mới nhận 01 (một) mã khuyến mại BILL100.
 -  Người dung hiện hữu khi thanh toán hóa đơn cước FPT Telecom bằng ứng dụng Moca sử dụng mã khuyến mãi“BILL50” để được giảm trực tiếp 50% giá trị   hoá đơn, tối đa 50.000 VNĐ. Tối đa 02 (hai) mã khuyến mại BILL50 cho 1 người dùng
 Download ứng dụng MOCA và tiết kiệm tới 50% hóa đơn Internet và Truyền Hình FPT nào!
 Dành cho hệ điều hành iOS: https://itunes.apple.com/gb/app/moca/id965112152?mt=8
 Dành cho hệ điều hành Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.moca.pass