1

Khách hàng Ngo Thi Nam có CMND 365xxx217

Đã trúng Bộ sản phẩm FPT Play Box

2

Khách hàng Nguyen Thi Hong có CMND 021xxx773

Đã trúng Bộ sản phẩm FPT Play Box

3

Khách hàng Nguyen Thi My Phung có CMND 371xxx679

Đã trúng 1 Cặp (02) nón bảo hiểm Royal Scoot M20 cao cấp

4

Khách hàng Nguyễn Phu Qui có CMND 361xxx960

Đã trúng 1 Cặp (02) nón bảo hiểm Royal Scoot M20 cao cấp

5

Khách hàng Do Thi Tam có CMND 023xxx492

Đã trúng Gift Voucher tại hệ thống Galaxy Cine trị giá 1.200.000đ

6

Khách hàng Nguyen Hong Huy có CMND 312xxx626

Đã trúng Gift Voucher tại hệ thống Galaxy Cine trị giá 1.200.000đ

7

Khách hàng Nguyen Minh Hong có CMND 023xxx202

Đã trúng Nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm tại Phố Hội Riverside Resort Hội An

8

Khách hàng Nguyen Van Long có CMND 363xxx467

Đã trúng Nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm tại Phố Hội Riverside Resort Hội An

9

Khách hàng Nguyen Minh Thong có CMND 024xxx221

Đã trúng Nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm tại Coral Sea Resort Mũi Né Phan Thiết

10

Khách hàng Doan Thi Hien có CMND 162xxx144

Đã trúng Nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm tại Coral Sea Resort Mũi Né Phan Thiết

11

Khách hàng Vu Thi Thu Huong có CMND 024xxx816

Đã trúng Vali kéo cao cấp Sakos Pioneer 4

12

Khách hàng Huynh Thi Nguyen có CMND 370xxx168

Đã trúng Vali kéo cao cấp Sakos Pioneer 4

13

Khách hàng Le Thi Ngoc Han có CMND 220xxx384

Đã trúng 1 cặp tai nghe nhạc Sennheiser MX365

14

Khách hàng Huynh Ngoc Duy có CMND 225xxx201

Đã trúng 1 cặp tai nghe nhạc Sennheiser MX365

15

Khách hàng Nguyen Thi Tu có CMND 186xxx162

Đã trúng Buffet nhà hàng Sen Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội

16

Khách hàng Trần Ngọc Hà có CMND 172xxx704

Đã trúng Buffet nhà hàng Sen Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội

17

Khách hàng Pham Ba Cuong có CMND 191xxx998

Đã trúng Buffet BBQ 60 món tại Sandy Beach Non Nước resort Đà Nẵng

18

Khách hàng Le Van Thanh có CMND 021xxx527

Đã trúng Buffet BBQ 60 món tại Sandy Beach Non Nước resort Đà Nẵng

19

Khách hàng Ton Nu Thi Nga có CMND 191xxx959

Đã trúng Buffet nhà hàng Gánh Palace Hotel Sài Gòn

20

Khách hàng Nguyen Trong Than có CMND 026xxx862

Đã trúng Buffet nhà hàng Gánh Palace Hotel Sài Gòn