Trình duyệt Internet Explorer bạn dang sữ dụng đã lỗi thời. Nó có thể không hiển thị được một số chức năng của wesite.
Vui lòng cập nhật phiên bản mới, hoặc cài đặt một trong các trình duyệt miễn phí tuyệt vời như: Google Chrome, Opera, Safari.

Qua các trang web thanh toán
Qua các trang web thanh toán image

Quý khách vui lòng truy cập các website liên kết thanh toán :
 Trang thanh toán Vban
 Trang thanh toán Payoo
 Trang thanh toán VTC-365