Trình duyệt Internet Explorer bạn dang sữ dụng đã lỗi thời. Nó có thể không hiển thị được một số chức năng của wesite.
Vui lòng cập nhật phiên bản mới, hoặc cài đặt một trong các trình duyệt miễn phí tuyệt vời như: Google Chrome, Opera, Safari.

Điện thoại cố định Tên miền Lưu trữ Máy chủ Truyền số liệu Kênh thuê riêng Dịch vụ tin nhắn Điện thoại cố định image

A. DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH

1. Giá cước dịch vụ

 

Giá cước

Đơn vị: VNĐ

Đoạn 6 giây

+1 giây

1 phút

Cố định nội hạt

Thuê bao

22.000

Gọi nội hạt

220

Cố định liên tỉnh

Liên tỉnh nội mạng

84,00

14,00

840,00

Liên tỉnh khác mạng

84,00

14,00

840,00

Di động

Di động

107,10

17,78

1.067,00

 
2. Bảng giá cước gọi Quốc tế

 

Vùng

Tên nước

MÃ VÙNG
QUỐC GIA

Giá cước (VNĐ/phút)

Vùng 1

USA

1

1,815

Australia

61

Bangladesh

880

Brunei

673

Campodia

855

Canada

1

China

86

Cyprus

357

Hong Kong

852

India

91

South Korea

82

Laos

856

Malaysia

60

Russia

7

Singapore

65

Taiwan

886

Thailand

66

Vùng 2

Argentina

54

2,805

Chile

56

Egypt

20

Finland

358

Indonesia

62

Iran

98

Japan

81

Pakistan

92

Sri Lanka

94

Sweden

46

Uganda

256

Ukraine

380

Vùng 3

Angola

244

3,564

Bhutan

975

Brazil

55

Czech Republic

420

Denmark

45

France

33

Germany

49

Ghana

233

Greece Athens

30

Italy

39

Netherlands

31

New Zealand

64

Niger

227

Philippines

63

Poland

48

Qatar

974

Saudi Arabia

966

South Africa

27

Spain

34

UK

44

United Arab

971

Venezuela

58

Vùng 4

SWITZERLAND

41

4,752

AUSTRIA

43

BELGIUM

32

Iceland

354

IRELAND

353

ISRAEL

972

NORWAY

47

SLOVAK REPUBLIC

421

Vùng 5

Phần còn lại

Phần còn lại

3,410


GHI CHÚ

1. Phí khởi tạo dịch vụ : 440,000 VNĐ
2. Ghi chú: Cước phí trên đã bao gồm 10% VAT

B. DỊCH VỤ 1800

Loại dịch vụ

Dãy số

Cuộc gọi từ

Giá cước
(đồng, có VAT)

Miễn cước ở người gọi

1800 6xxx

Thuê bao cố định

600

Thuê bao di động toàn quốc

935

 

 

Cước kết nối ban đầu (thanh toán 1 lần)

1,650,000 đồng

Cước duy trì hàng tháng

440,000 đồng

 

            GHI CHÚ: Cước phí trên đã bao gồm 10% VAT

 
C. DỊCH VỤ 1900

 

Mức

Dải số

Mức cước (đã có VAT, đồng/phút)

Viettel/VN mobile

Các Telco còn lại

Cố định

Di động

Cố định

Di động

Mức 1

19006600 -> 19006619

600

1,000

600

1,000

19006630 -> 19006639

Mức 2

19006650 -> 19006660

800

1,500

800

1,500

19006677 -> 19006689

19006695 -> 19006699

Mức 3

19006800, 19006848, 19006849

1,000

2,000

1,000

2,000

19006805 -> 19006811

19006818 ->19006840

Mức 4

19006620 -> 19006629

1,500

3,000

1,500

3,000

19006640 -> 19006649

19006850 -> 19006868

19006870 -> 19006885

19006887 -> 19006899

Mức 5

19006662, 19006665, 19006666

3,000

5,000

3,000

5,000

19006670 -> 19006676

19006690 -> 19006694

19006801 -> 19006804

19006812 -> 19006817

19006841 -> 19006847

Mức 6

190060xx

1,000

1,000

1,000

1,000

190064xx

19006360xx

19006364xx

19006367xx

19006369xx

19006365xx

19006366xx

19006661, 19006663, 19006664, 19006667, 19006668, 19006669, 19006517, 19006529, , 19006788, 19006789, 19006799, 19006869, 19006886, 19006996, 19006999

19006501 -> 19006510

19006513 -> 19006515

19006520 -> 19006527

19006531 -> 19006542

19006544 -> 19006555

19006710 -> 19006732

19006734 -> 19006779

19006900 -> 19006919

19006921 -> 19006935

19006937 -> 19006968

19006970 -> 19006989

Mức 7

19006100 -> 19006129

2,000

2,000

2,000

2,000

19006361xx

Mức 8

19006130 -> 19006159

3,000

3,000

3,000

3,000

19006163

 19006362xx

Mức 9

190062xx

5,000

5,000

5,000

5,000

19006363xx

Mức 10

19006160 -> 19006162

5,000

5,000

8,000

8,000

19006164 -> 19006199

Mức 11

19006500, 19006511, 19006512, 19006516, 19006518, 19006519, 19006528, 19006530, 19006543

10,000

10,000

19006556 -> 19006599

Mức 12

19006700 -> 19006709

15,000

15,000

19006780 -> 19006787

19006790 -> 19006798

19006990 -> 19006995

19006997, 19006733, 19006920, 19006936, 19006969, 19006998

 

Cước kết nối ban đầu (thanh toán 1 lần)

1,650,000 đồng

Cước duy trì hàng tháng

440,000 đồng

 

Ghi chú: Cước phí trên đã bao gồm 10% VAT