Trình duyệt Internet Explorer bạn dang sữ dụng đã lỗi thời. Nó có thể không hiển thị được một số chức năng của wesite.
Vui lòng cập nhật phiên bản mới, hoặc cài đặt một trong các trình duyệt miễn phí tuyệt vời như: Google Chrome, Opera, Safari.

Tên miền Lưu trữ Máy chủ Truyền số liệu Kênh thuê riêng Điện thoại cố định Dịch vụ tin nhắn Tên miền image

Bảng giá tên miền

Mô tả

Phí khởi tạo
 (VNĐ/lần)

Phí dịch vụ khởi tạo
(VNĐ/lần) chưa bao gồm 10%VAT

Phí duy trì hàng năm
(VNĐ/năm)

Phí dịch vụ duy trì hàng năm
 (VNĐ/năm) chưa bao gồm 10%VAT

Ghi chú

  1. TÊN MIỀN VIỆT NAM

 .VN (Tên miền cấp 2 có 1 ký tự)

200.000

100.000

40.000.000

4.000.000

Dành cho mọi đối tượng.

 .VN (Tên miền cấp 2 có 2 ký tự)

200.000

100.000

10.000.000

1.000.000

Dành cho mọi đối tượng.

 .VN (Tên miền cấp 2 khác)

200.000

100.000

350.000

100.000

Dành cho mọi đối tượng.

 .COM.VN ; .NET.VN ; .BIZ.VN

200.000

100.000

250.000

100.000

Dành cho mọi đối tượng.

 .EDU.VN ; .GOV.VN ; .ORG.VN ; .AC.VN ; .INFO.VN ;
.PRO.VN ; .HEALTH.VN ; .INT.VN và tên miền theo địa giới hành chính ( ví dụ : HANOI.VN )

120.000

50.000

150.000

50.000

Dành cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
Dành cho các cơ quan, tổ chức NN ở trung ương và địa phương.

 .NAME.VN

30.000

10.000

30.000

10.000

Dành cho các cá nhân

 Tên miền tiếng Việt

-

10.000

20.000

10.000

Dành cho mọi đối tượng

 * Phí chuyển đổi DNS tên miền Việt Nam: Miễn phí

 * Trong trường hợp khách hàng sử dụng DNS của FPT việc chuyển IP máy chủ cho tên miền là Miễn Phí

 * FPT Telecom là nhà đăng ký tên miền chính thức và lớn nhất của VNNIC <http://www.vnnic.net.vn>

  1. TÊN MIỀN QUỐC TẾ (chưa bao gồm 10% VAT)

.COM/ .NET / .ORG

 

miễn phí

 

500.000 (Register)
300.000 (OnlineNIC)

Dành cho mọi đối tượng

.INFO/ .BIZ/ .NAME/ .US

 

miễn phí

 

500.000 (Register)
300.000 (OnlineNIC)

Dành cho mọi đối tượng

.CO

 

miễn phí

 

750.000

 

.ASIA

 

miễn phí

 

500.000

Tối thiểu 02 năm

III. THỜI HẠN HỢP ĐỒNG & PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

  1. Thời hạn hợp đồng tối thiểu

 

1 năm

  1. Thanh toán trước

 

1 lần