FPT HI GIO CLOUD TRIỂN KHAI CÁC TIÊU CHUẨN ISO/IEC 27017:2015 VỀ KIỂM SOÁT BẢO MẬT THÔNG TIN

Tin tức , 18-02-2020 14:02

Kính gửi Quý khách hàng,
 
Chúng tôi xin thông báo FPT HI GIO CLOUD đã thực hiện tuân thủ tiêu chuẩn ISO/ IEC 27017:2015.
 
ISO/IEC 27017:2015 [ISO/IEC 27017: 2015] Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Quy phạm thực hành kiểm soát bảo mật thông tin dựa trên ISO/IEC 27002 dành cho dịch vụ đám mây. (https://www.iso.org/standard/43757.html)
 
ISO/IEC 27017:2015 đưa ra hướng dẫn về khía cạnh bảo mật thông tin của điện toán đám mây, đề xuất triển khai kiểm soát bảo mật thông tin cụ thể theo đám mây để bổ sung cho hướng dẫn về tiêu chuẩn ISO/IEC 27002 và ISO/IEC 27001. Bộ quy phạm thực hành này cung cấp hướng dẫn triển khai các kiểm soát bảo mật thông tin bổ sung cụ thể cho nhà cung cấp dịch vụ đám mây và cũng là tài liệu hướng dẫn thực hiện bảo mật được công nhận.
 
Trung tâm dữ liệu FPT lưu trữ FPT HI GIO CLOUD đã tuân thủ quy tắc thực hành ISO/IEC 27017:2015. Điều này đảm bảo rằng, hệ thống FPT HI GIO CLOUD trên tất cả các khu vực: Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều nằm trong phạm vi tuân thủ ISO/IEC 27017: 2015.
 
Chứng nhận của FPT HI GIO CLOUD thông qua hướng dẫn ISO / IEC 27017: 2015 không chỉ thể hiện cam kết không ngừng cung cấp hệ thống tốt nhất được công nhận trên toàn cầu mà còn cho thấy FPT HI GIO CLOUD có một hệ thống kiểm soát bảo mật với độ chính xác cao.
 
Tìm hiểu thêm về sử dụng dịch vụ FPT HI GIO CLOUD hoặc quan tâm đến các dịch vụ khác, vui lòng gọi cho chúng tôi qua 1900 6973.